הריסת מבנים קיימים ובניית מבנים חדשים | (תמ"א 38 – תיקון 2)

מצב קיים

חזון והתחדשות

פרטים נוספים

ביצוע עבודות שיפוץ ותוספות בנייה | במבנים אשר הוכרזו לשימור

© כל הזכויות שמורות לקבוצת חובבי ציון